INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

JDF Cafe Sp. z o. o. operator Platformy Mergeto.pl realizuje projekt w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

 

Zarząd JDF Cafe Sp. z o. o.
Łódź, 10 stycznia 2013 r.